Om Villa Fraxinus

Höga Kustens främsta visningsträdgård öppnade 1976, och drivs sedan 2014 av Andreas och Sara Gering, som tog över efter grundaren Ingelöv Jonsson och fortsätter driva Villa Fraxinus i samma anda. Andreas är i grunden kock och Sara är utbildad florist, vilket borgar för att besökare hittar något gott för både öga och gom.

Historia

I början av 70-talet fann Sture Forsberg & Ingelöv Jonsson denna underbara plats där de kunde skapa en fantastisk trädgård. Platsen de köpte var då byns grovsoptipp med bilvrak, innanfönster och konservburkar! Om man bortsåg från soporna fanns här en enastående bergig naturmark. Målsättningen för anläggningen blev att inte förstöra denna mark utan låta hus och trädgård komplettera naturen och att aldrig dra några skarpa gränser dem emellan.

Sture, som var utbildad landskaps- och husarkitekt på ”Den kungliga danska akademien för den sköna konsten” i Köpenhamn, och Ingelöv, utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp och Umeå universitet, ritade hus och trädgård. Planen över hela området var klar innan bygglov söktes.

Om villan

Villan har en låg profil med mörkbrun färg för att smälta samman med granskogen runt omkring. Markbeläggningen runt hela villan är av granit som ger känslan att de befintliga bergen i dagen går vidare in i trädgården och in i villan. Inne i villans vinterträdgård är golvbeläggningen av skiffer. Vinterträdgården förbinder i sin tur trädgårdens södra del med den norra.

Vi har tagit med symboliskt vatten från Ullångersfjärden genom att konstruera ett flertal dammar som sträcker sig från norra sidan av villan, genom denna, vidare till den södra sidan. Likaså får vegetationen ”vandra med” genom villan i en vinterträdgård. Allt för att känslan av att vandra från ett trädgårdsrum till ett annat inte ska brytas.

Om restaurangen

Interiört har vi byggt 3 etage. För att förstärka samhörigheten med naturen har vi valt skiffer som golvmaterial samma naturmaterial som våra gabbroberg i dagen. Den bärande konstruktionen symboliserar tallstammar som bär upp taket. En liten bäck med porlande vatten och de stora gröna växterna förstärker ytterligare samhörigheten med naturen.

Eftersom vi är en sommarrestaurang finns ett flertal vackra uteplatser som är förbundna med byggnaden genom en pergola.

Genom denna vackra restaurang som ger våra gäster ro, vila och harmoni har vi målsättningen att ebjuda kvalitativt god mat, njutbara bakverk samt att vår hjälpsamma personal skall fullända besöket på Villa Fraxinus.

Om växterna

En trädgård lever inte bara om sommaren. Därför skapade vi också en miljö som ska vara fantastisk även om vintern.

För oss var inte växtvalet svårt. Vi ville ha lugna mättade färger som skapar ro och harmoni. Växter som inte stör vår samhörighet med naturen runt omkring oss. Dessutom ska de vara lättodlade med lång blomningstid.

Buskar, perenner och ettåriga växter är egentligen bara pyntet i trädgården som går att flytta runt och byta ut efter behag. Det som i en trädgård är viktigast är hur man formger den. Formen är beständig, allt annat är utbytbart.

Om marken & näringen

Eftersom markens beskaffenhet var impediment, så fanns det inte mer än maximalt fem centimeter matjord på området. En del jord har vi köpt hem och mycket kompost har vi lagt. På somliga ytor är jordlagret tunt, och detta, liksom vårt höga pH-värde, 9,2, bestämmer också växtvalet.

Växtnäringen vi har använt under alla år har huvudsakligen varit tångväxtnäring. Tångväxtnäringen var inledningsvis Maxicrop som vi importerade från Storbritannien. Sedan ett flertal år tillververkar och säljer vi istället vår egen tångväxtnäring Villa Fraxinus.

Trädgården är i ständig utveckling. Ett litet arboretum är under uppbyggnad på ”de små stigarnas berg”. Ombyte av växter i trädgården sker i viss mån inför varje sommar.

Villa Fraxinus i media

(Klicka på namnet på artikeln för att få fram en kompletta artikeln i pdf-format. Om du klickar på ”Textversion” så får du en mer lättläst och utskriftbar version)