Om Villa Fraxinus

Höga Kustens främsta visningsträdgård var öppen för allmänheten från år 1976 till år 2021. Villa Fraxinus var mer än bara en underbar trädgård, vi tillverkade även vår enastående växtnäring. Det kommer vi att forsätta med under varumärket Villa Fraxinus. 

Historia

I början av 70-talet fann Sture Forsberg & Ingelöv Jonsson denna underbara plats där de kunde skapa en fantastisk trädgård. Platsen de köpte var då byns grovsoptipp med bilvrak, innanfönster och konservburkar! Om man bortsåg från soporna fanns här en enastående bergig naturmark. Målsättningen för anläggningen blev att inte förstöra denna mark utan låta hus och trädgård komplettera naturen och att aldrig dra några skarpa gränser dem emellan.

Sture, som var utbildad landskaps- och husarkitekt på ”Den kungliga danska akademien för den sköna konsten” i Köpenhamn, och Ingelöv, utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp och Umeå universitet, ritade hus och trädgård. Planen över hela området var klar innan bygglov söktes.

Från 2014 tog Andreas och Sara Gering över efter grundaren Ingelöv Jonsson och fortsatte driva Villa Fraxinus i samma anda.

 

Om villan

Villan har en låg profil med mörkbrun färg för att smälta samman med granskogen runt omkring. Markbeläggningen runt hela villan är av granit som ger känslan att de befintliga bergen i dagen går vidare in i trädgården och in i villan. Inne i villans vinterträdgård är golvbeläggningen av skiffer. Vinterträdgården förbinder i sin tur trädgårdens södra del med den norra.

Symboliskt vatten från Ullångersfjärden har tagits med genom att konstruera ett flertal dammar som sträcker sig från norra sidan av villan, genom denna, vidare till den södra sidan. Likaså får vegetationen ”vandra med” genom villan i en vinterträdgård. Allt för att känslan av att vandra från ett trädgårdsrum till ett annat inte ska brytas.

Om marken & näringen

Eftersom markens beskaffenhet var impediment, så fanns det inte mer än maximalt fem centimeter matjord på området. En del jord köptes hem och mycket kompost var lagd. På somliga ytor var jordlagret tunt, och detta, liksom det höga pH-värdet, 9,2, bestämde också växtvalet.

Växtnäringen som använts under alla år har huvudsakligen varit tångväxtnäring. 

Om växterna

En trädgård lever inte bara om sommaren. Därför skapades också en miljö för att vara fantastisk även om vintern.

Växtvalet val inte svårt med lugna mättade färger som skapar ro och harmoni. Växter som inte stör vår samhörighet med naturen runt omkring oss. Dessutom var de lättodlade med lång blomningstid.

Buskar, perenner och ettåriga växter är egentligen bara pyntet i trädgården som går att flytta runt och byta ut efter behag. Det som i en trädgård är viktigast är hur man formger den. Formen är beständig, allt annat är utbytbart.