2004-01-03

Villa Fraxinus – exotisk trädgård i norr

_x000d_ _x000d_ _x000d_

I Villa Fraxinus vackra visningsträdgård vandra man genom många olika rum med fantasieggande namn. Här möter också den norrländska naturen Bibelns växter.

_x000d_ _x000d_

Trädgården ligger i den lilla byn Hyndtjärn i Nordingrå vid Höga Kusten i Ångermanland (mellan Härnösand och Örnsköldsvik), denna fagra och vidunderliga trakt där flera hundra meter höga skogsklädda berg går rakt ut till havet och skärgården. Sveriges skönaste landskap har det inte för inte kallats.
Ingelöv Jonsson och Sture Forsberg fann platsen i början av 1970-talet och blev genast förälskade i den. Men då var här en bergig naturmark med barrskog och blåbärsris som tjänat som byns grovsoptipp!
De började anlägga sin trädgård och rita och bygga sitt hus med en uttalad målsättning – trädgård och hus skulle komplettera naturen. Där skulle inte finnas några skarpa gränser. Deras utbildning och yrkesval var optimala för projektet, Ingelöv var utbildad på Alnarp och vid Umeå Universitet och Sture landskaps- och husarkitekt.
Resultatet blev en arkitektonisk och harmonisk skapelse med ett hus med låg profil i samma mörkbruna färg som granskogen runt omkring. Markbeläggningen i granit efterliknar själva berget som trädgården vilar på. Ett flertal dammar på husets båda sidor återspeglar Ullångersfjärden nedanför berget. Mellan trädgårdens norra och södra del öppnar sig huset på ett fantastiskt sätt, det är bara att, även för en besökare, passera tvärs genom vardagsrummet/vinterträdgården med dess skiffergolv, tak öppet upp till nocken, och stora växter. Hus och trädgård är helt enkelt ett och hör ihop.

_x000d_ _x000d_

Många olika rum
Själva trädgårdsanläggningen omfattar ca 8.000 kvm, totalt är Villa Fraxinus markyta 20.000 kvm stor.
– Trädgårdens arkitektur är stram med räta vinklar och består av många olika rumsbildningar berättar Ingelöv.
NORRA TRÄDGÅRDEN har det norrländska landskapet med sjöar, skog, stigar och vatten som förebild.
– Det landskapet har vi stiliserat, stramat upp och anpassat till omgivande natur. Och vi har planterat mest buskar och träd av härdiga sorter eftersom detta är det mest utsatta läget och befinner sig i zon 5.
Här finns också en plats där man kan betrakta den magnifika utsikten över landskapet samt en ASIENINSPIREREAD TRÄDGÅRD.
I SÖDRA TRÄDGÅRDEN, med sitt mycket mildare microklimat, växer bl a en hängask, FRAXINUS EXCELSIOR ”Pendula”, som givit trädgården dess namn. Runt pelarna på det 3-4 m utdragna altantaket klänger vildvin och pipranka. Här finns även mängder av andra växter i planteringarna, som heliotrop, ricin, stora tagetes och tätt, tätt med knölbegonia ”Non Stop” i stället för rosor.
Denna trädgård är till för att sitta och vila eller äta i. Därför får den prunka av blommor och då främst utplanteringsväxter.
Ingelöv drar själv upp omkring 8.000 plantor för utplantering varje år. Favoriten är tagetes.
– Den faller inte, skräpar inte, tål allt och äts inte upp av rådjur!
Egentligen är hon inte så förtjust i utplanteringsväxter men besökarna vill ofta först och främst se blommorna.
– Personligen tycker jag att det viktigaste är växternas form och bladens gröna färg. Tänk så skönt det är att betrakta de olika formerna hos t ex en daggkåpa och en riddarsporre! Och färgerna ska vara lugna och ro och harmoni.
Här och där sticker några nässlor upp.
– Dem spar vi för att få hit fler fjärilar! Men en och annan besökare tror att vi glömt rensa.

_x000d_ _x000d_

Fantasieggande namn
Många av trädgårdsrummen eller ytorna har fantasieggande namn: PELARSALEN med sina uppstammade granar, vitsippor och skogsstjärnor, MINNENAS KLIPPA, BABIANDAMMEN där en liten babianliknande sten överblickar sin flock, och DE SMÅ STIGARNAS BERG. DET ÖVERGIVNA SAMMANTRÄDESBORDET står i en underbar rund glänta i granskogen där Ingelöv och Sture kände att himmel och jord möttes. Det är en konstruktion av kraftiga stockar under en armeringsmatta, dammfolieduk och fibermatta som täcks av mossa. Runt bordet har tolv fågelbogranar (Picea abies Nidiformis) planterats som stolsitsar.
Innanför entrén till Villa Fraxinus möts man först av rododendoronbuskar, idegran, makedonisk tall, kinesisk blåen, fujigran, cembratall och mycket, mycket mer. Längs bergets fot rinner den lilla STRIBÄCKEN med stenar, små forsar och lugnt vatten. Här växter sådant som skunkkalla, kastanjerodgersia, japansk iris och kaveldun. En ROSENTRAPPA förbinder entrévägen med Södra trädgården.
Mitt emot, på andra sidan vägen, har vi BLOMSTERGÅRDEN, utformad som en blomstergata med små torgbildningar. Här frodas hela sommaren både anueller, perenner, buskar och små träd. För att hålla ihop trädgården har riddarsporrar i alla olika färger och höjder valts till bakgrundsväxter. Förtjusande, söta, klarrosa blommor av rosensmultron (Fragaria ’Pink Panda’) lyser upp här och där nu på försommaren.
På grund av alla stora träd finns här främst växter som trivs i halvskugga, inte kräver något djupt matjordslager (vilket är mycket tunt, högst 15 cm, i hela trädgården) och är härdiga i zon 4. Även det höga ph-talet på 9,2 bestämmer växtvalet.

_x000d_ _x000d_

Bibliska växter
Trädgården utvecklas och förändras kontinuerligt. Växtmaterialet byts ut och nya rum skapas. År 1998 började BIBLISKA TRÄDGÅRDEN att anläggas och det på samma sätt som Eden avbildas i konsten – Eden som rundel i mitten och de fyra gångarna i nord-sydlig och öst-västlig riktning som representerar de fyra floderna.
Omkring 40 av de träd och örter som nämns i Bibeln finns här, exempelvis ceder, vinranka, olivträd, fikon, kapris, myrten, granat- och lagerträd. Dessa Medelhavsväxter förvaras om vintern frostfritt i den kombinerade restaurang-kaféet och orangeriet.
Det senare, också signerat Sture Forsberg, är värt att besöka. Den bärande konstruktionen inomhus är som stiliserade tallstammar, vilkas grenverk bär upp taket och även färgen är tallarnas rödbruna. Golvet är av grå skifferplattor, vatten rinner i en ”bäck” och taket har han brutit likadant som istiden brutit berget runt byggnaden. Massor med växter och smakfullt inrett!

_x000d_ _x000d_

Av Inger Lavesson Ibañez
Hemträdgården 3/04

_x000d_ _x000d_


 Hemträdgården nr 3 år 2004
 

Villa Fraxinus | Hyndtjärn 120| 870 30 Nordingrå| Tel: 0613-121 45 | Mobil: 070-221 83 40 | E-post: info@villafraxinus.se