Mark & Näring

Eftersom markens beskaffenhet var impediment, fanns det inte mer än maximalt fem centimeter matjord området. En del jord har vi köpt hem och mycket kompost har vi lagt. somliga ytor är jordlagret tunt, och detta, liksom vårt höga pH-värde, 9,2, bestämmer också växtvalet.

Växtnäringen vi har använt under alla år har huvudsakligen varit tångväxtnäring. Tångväxtnäringen var inledningsvis Maxicrop som vi importerade från Storbritannien. Sedan ett flertal år tillververkar och säljer vi istället vår egen tångväxtnäring Villa Fraxinus.

Trädgården är i ständig utveckling. Ett litet arboretum är under uppbyggnad ”de små stigarnas berg”. Ombyte av växter i trädgården sker i viss mån inför varje sommar.

 

Mer


Öppettider/Bokning
Information.

Historik
Om Villa Fraxinus

Villan
Om dess arkitektur

Växter
Planering och växtval

Mark & Näring
Naturlig och anpassad näring

 

Villa Fraxinus | Hyndtjärn 120| 870 30 Nordingrå| Tel: 0613-121 45 | Mobil: 070-221 83 40 | E-post: info@villafraxinus.se