Villan

Villan har en låg profil med mörkbrun färg för att smälta samman med granskogen runt omkring. Markbeläggningen runt hela villan är av granit som ger känslan att de befintliga bergen i dagen går vidare in i trädgården och in i villan. Inne i villans vinterträdgård är golvbeläggningen av skiffer. Vinterträdgården förbinder i sin tur trädgårdens södra del med den norra.

Vi har tagit med symboliskt vatten från Ullångersfjärden genom att konstruera ett flertal dammar som sträcker sig från norra sidan av villan, genom denna, vidare till den södra sidan. Likaså får vegetationen ”vandra med” genom villan i en vinterträdgård. Allt för att känslan av att vandra från ett trädgårdsrum till ett annat inte ska brytas.
 

Mer


Öppettider/Bokning
Information.

Historik
Om Villa Fraxinus

Villan
Om dess arkitektur

Växter
Planering och växtval

Mark & Näring
Naturlig och anpassad näring

 

Villa Fraxinus | Hyndtjärn 120| 870 30 Nordingrå| Tel: 0613-121 45 | Mobil: 070-221 83 40 | E-post: info@villafraxinus.se