Restaurangen

Interiört har vi byggt 3 etage, 3Gröna Rum. För att förstärka samhörigheten med naturen har vi valt skiffer som golvmaterial samma naturmaterial som våra gabbroberg i dagen. Den bärande konstruktionen symboliserar tallstammar som bär upp taket. En liten bäck med porlande vatten och de stora gröna växterna förstärker ytterligare samhörigheten med naturen.

Eftersom vi är en sommarrestaurang finns ett flertal vackra uteplatser som är förbundna med byggnaden genom en pergola.

Genom denna vackra restaurang som ger våra gäster ro, vila och harmoni har vi målsättningen att ebjuda kvalitativt god mat, njutbara bakverk samt att vår hjälpsamma personal skall fullända besöket på 3Gröna Rum.
 

Mer


Öppettider/Bokning
Information.

Öppettider/Bokning


Historik


Restaurangen


 

Villa Fraxinus | Hyndtjärn 120| 870 30 Nordingrå| Tel: 0613-121 45 | Mobil: 070-221 83 40 | E-post: info@villafraxinus.se