Historik

Idéen till att bygga en restaurang uppkom under slutet av 1980-talet. Sture Forsberg som tillsammans med Ingelöv Jonsson grundade Villa Fraxinus utvecklade tankarna från byggnationen av villan till projektering av restaurangen.

När vi skulle bygga restaurangen & trädgårdscaféet var det väsentligt för oss att inte göra för stora ingrepp i naturen. Vår målsättning var att bygga ett hus utan att vare sig schakta och eller att spränga. Istället valde vi att arbeta med den befintliga naturen. Samma tanke som vi hade vid anläggningen av Villa Fraxinus.

Eftersom naturen i Höga Kusten är kuperad så blev det naturligt att bygga en restaurang & trädgårdscafé i flera etage. För att passa in i naturen bröt vi taket så att huset på så sätt får en samhörighet med de av istiden formade bergen. Dessutom valde vi att ytterligare understryka samhörigheten med naturen genom den rödbruna lasyrfärgen. Samma färg som återfinns i omgivande tallars stammar.
 

Mer


Öppettider/Bokning
Information.

Öppettider/Bokning


Historik


Restaurangen


 

Villa Fraxinus | Hyndtjärn 120| 870 30 Nordingrå| Tel: 0613-121 45 | Mobil: 070-221 83 40 | E-post: info@villafraxinus.se